cennik systemów nawadniania ogrodów Częstochowa

O cenach:
Ceny wykonania instalacji na tip top uwzględniające m.in.:

- pomiar wydatku wody w jednostce czasu w pkt. czerpalnym wody, który ma zasilać całą instalację (pomiar umożliwia optymalne zaprojektowanie całej instalacji; ile sekcji, jakie zraszacze itp.)
- szkic instalacji w formie papierowej
- instrukcję obsługi (umożliwiającą Klientowi samodzielny serwis instalacji wiosną i jesienią) w instrukcji jest szkic poglądowy instalacji wraz ze zdjęciami kluczowych elementów, abyś Klient samodzielnie mógł poradzić sobie z serwisem swojej instalacji bez użycia zbędnych narzędzi typu kompresor
- cały materiał instalacyjny
- wykonanie instalacji w terenie wraz z wykonaniem wykopów oraz ich zasypanie
- podłączenie instalacji do punktu czerpalnego wody
- wykonanie instalacji zgodnie ze sztuką instalatorską z zachowaniem naturalnych spadów umożliwiających naturalne, grawitacyjne odwodnienie instalacji przed zimą co gwarantuję bezawaryjność całego systemu przez długie lata bez używania zbędnego kompresora

Kosztorys jest robiony zawsze na podstawie projektu w którym jest obmiar wstępny. Dla zobrazowania widełek kosztowych przedstawiam tabelkę. Tabelka ma charakter poglądowy.

Teren zielony o powierzchni:

do 100m2 od 20 do 50zł /m2
do 250m2 od 15 do 40zł /m2
do 500m2 od 12 do 30zł /m2
do 1 000m2 od 10 do 25zł /m2

powyżej 1 000m2 od 8 do 18zł /m2
- powyżej 2 000m2 wyceny indywidualne

Ceny dla założenia, że działka nie jest jeszcze finalnie ukształtowana (trawa nie została wysiana). W przypadku, gdy mamy do czynienia z ukształotowaną działką (trzeba wycinać darń przed układniem rur, a następnie pasować darń do pierwotnego wyglądu; przeciski przed ciągami komunikacyjnymi; itp.), ceny za m2 będą blisko górnych widełek, a czasami mogą je przekroczyć.

Nie masz projektu instalacji, a chciałbyś poznać koszty wykonania instalacji nawadniania ogrodów?
Chcesz zamówić indywidualną wycenę z przyjazdem i pomiarem?

wycena instalacji - prac serwisowych

Za cenę 123zł brutto istnieje możliwość zakupu usługi składającej się z:
- przyjazdu na terenie Częstochowy
- wstępnego pomiaru nawadnianego terenu
- doradztwa z zakresu możliwości technicznych, materiałoznawstwa oraz funkcjonalności instalacji nawadniania
- kalkulacji cenowej wykonania indywidualnej instalacji nawadniania ogrodów zgodnie z życzeniem klienta

W przypadku przyjęcia przez klienta przedstawionej oferty, finalna cena instalacji zostanie pomniejszona o 123zł wpłacone przy pomiarze. Dlaczego warto zapłacić za wycenę? Owocem takiej wyceny jest wiążąca oferta handlowa gwarantująca dokładnie co będzie przedmiotem zamówienia oraz za jakim wynagrodzeniem zostanie wykonane. Dodatkowo masz możliwość konsultacji wizji nawadniania swojego ogrodu z doświadczonym instalatorem, który skonfrontuje Twój pomysł z możliwościami technicznymi. Wskaże również możliwe materiały do zastosowania.

Nasze standardy współpracy:

1. Formalności.
Pismena umowa. Umowa określa jasno przedmiot umowy w tym zakres zleconych prac oraz termin wykonania instalacji.

2. Płatności.

Klient dokonuje płatności w dwóch ratach:
I - 80% przed przystąpieniem do prac, przy podpisaniu umowy, na co wystawiamy fakturę VAT
II - 20% po wykonaniu instalacji, na co wystawiamy kolejną fakturę VAT
Każdy zamówienie oraz każda wpłata klienta jest w pełni sformalizowana oraz potwierdzona umową oraz fakturą.

3. Gwarancje.
Elementy składowe instalacji są objęte roczną gwarancją udzielaną przez producentów poszczególnych elementów.