projektowanie nawadniania

Przykładowy projekt w skali 1:200 [1cm na kartce A4 = 2m]

Widok projektu z zakresem pracy zraszaczy oraz promieniami poszczególnych korpusów:
widok projektu instalacji nawadaniania z uwzględeniniem pola pracy poszczególnych zraszaczy z uwzględnieniem poszczególnych seksji nawadniania

Widok projektu z wyszczególnieniem poszczególnych rur i ich przekroi:
widok projektu instalacji nawadaniania z uwzględeniniem średnicy poszczególnych rur irygacyjnych

Ile kosztuje projekt systemu automatycznego nawadniania?


Ceny dla terenów zielonych w Częstochowie. Dopłata za dojazd poza Częstochowę [1zł / km]. Dojeżdżamy maksymalnie do 250km od Częsotchowy. CENY SĄ CENA BRUTTO. Ceny podano poglądowo. W celu otrzymania szczegółowej oferty prosimy o kontakt telefoniczny.

SCENARIUSZ PODSTAWOWY DODATKOWE OPCJE
pow. ogrodu [m2] cena projektu instalacji szacunkowy koszt materiałów szacunkowy    koszt całości (projekt + materiały)   skręcenie i podłaczenie studzienki z elektrozaworami  + programowanie sterownika podłączeine czujnika desczu montaż dysz w  korpusach zraszacz oraz ich regulacja
do 200 m2 500,00 1 650,00 2 150,00   190,00 20,00 70,00
do 500 m2 750,00 3 000,00 3 750,00   250,00 20,00 120,00
do 750 m2 1 125,00 4 500,00 5 625,00   380,00 20,00 150,00
do 1'000 m2 1 500,00 5 800,00 7 300,00   500,00 20,00 200,00SCENARIUSZ PODSTAWOWY

W skład "cena projektu instalacji" opisanym w tabeli SCENARIUSZA PODSTAWOWEGO wchodzą następujące czynności:
przyjazd do klienta w Częstochowie (poza Częstochowę będzie doliczona dopłata za dojazd)
pomiar wydajności punktu czerpalnego wody dokonany przez instalatora przyrządem własnej produkcji
pomiar ogródka z naniesieniem kluczowych elementów
dokonanie wyliczeń matematycznych dla zużycia wody poszczególnych sekcji
zaplanowanie ilości i dokładnej specyfiki poszczególnej sekcji
dobór zraszaczy oraz przekrojów rur do możliwości punktu czerpalnego wody

wyliczenie promieni pracy zraszaczy

SZKICE PRZEKAZANE KLIENTOWI w ramach projektu instalacji:
szkic nr 1 (z naniesionymi polami prac zraszaczy oraz wskazaniem promieni)
szkic nr 2 (z naniesionym umiejscowieniem zraszaczy)
szkic nr 3 (z naniesionym umiejscowieniem rur wraz z opisanie ich poszczególnych średnic)

instalacja jest tak przez nas zaprojektowana, aby odwodnienie całości układu odbywało się grawitacyjnie (np. bez udziału sprężarki) - po odkręceniu kurków spusotowych woda ma sama wypłynąć z układu pod wpływem grawitacji
instalacja jest zaprojektowana w scenariuszu automatycznym (sterownik elektroniczny, zawory elektromagnetyczne, wysuwane ciśnieniowo dysze zraszaczy)

w ramach opłaty za projekt możemy jechać z klientem na zakupy wszystkich materiałów na istalację (w sklepie w Częstochowie) - zakupy w innych miejscowościach za dopłatą za dojazd

DODATKOWE OPCJE

DODATKOWE OPCJE, to prace, które możemy wykonać dodatkowo (dodatkowo płatne) dla naszych klientów. Są to takie usługi jak:
skręcenie kształtek w studzienkach rewizyjnych
podłączenie zasilania studzienki z kolektorem do insalacji wewnętrznej danej nieruchomości
montaż podlicznika wody bezporotnie zużytej

programowanie sterownika
montaż korpusów zraszaczy
montaż dysz zraszaczy
regulację zraszaczy
telefoniczne konsultacje (odpowiadamy na pytania, doradzamy)

Ceny w tabelce "DODATKOWE OPCJE" są podane poglądowo. W zależności od konretnych warunków technienczych zastanych u klienta, ceny mogą się różnić.

Dla uzyskania szczegółowych wycen prosimy o kontak telefoniczny lub mailowy.

Usługa projektowania odnosi się do klientów indywidualnych. Firmy instalatorsie oraz firmy ogrodnicze prosimy o kontakt telefoniczny w celu ustalenia warunków handlowych.

Nasze standardy współpracy:

1. Formalności.
Pismena umowa. Umowa określa jasno przedmiot umowy w tym zakres zleconych prac oraz termin wykonania instalacji.

2. Płatności.

Klient dokonuje płatności w formie przedpłaty:
I - 100% przed przystąpieniem do prac, przy podpisaniu umowy, na co wystawiamy fakturę VAT
Każdy zamówienie oraz każda wpłata klienta jest w pełni sformalizowana oraz potwierdzona umową oraz fakturą.